Bộ khung kim loại tô theo các hình (không bao gồm khay gỗ)